Thăm hỏi và chia sẻ với anh Ruametocdo

Hạng D
1/10/04
4.841
38
38
Hà Nội
Như nhiều anh chị em SFC đã biết, bác Ruametocdo, chi hội trưởng SFCSG không may bị tai nạn giao thông nguy kịch, hiện đang nằm viện cấp cứu. Suốt thời gian qua, nhiều anh em đã túc trực ở bệnh viện, nhiều tình cảm thăm hỏi của anh em SFC 3 miền đã được gửi đến người anh, người bạn kính mến, thành viên tích cực của diễn đàn cũng như SFC.
Em đại diện cho ae SFC 3 miền mở thớt này để cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của anh Rùa cũng là để anh chị em SFC, các thành viên diễn đàn chia sẻ tình cảm, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho anh Rùa vượt qua được những thời khắc sinh tử, hồi phục và tiếp tục hành trình đam mê cùng ae OS.
Mọi sự đóng góp dù ít dù nhiều đến với gia đình anh Rùa thời điểm này đều rất đáng quý, dù đó là tinh thần hay vật chất. Trong trường hợp anh chị em thành viên có mong muốn ủng hộ tài chính, có thể gửi về tài khoản được ủy quyền của SFC:
- Chủ tài khoản: Nguyễn Hồ
- Số tài khoản: 0371003938946
- Ngân hàng: Vietcombank, chi nhánh Tân Định.

Đại gia đình SFC rất cảm ơn mọi sự chia sẻ, đóng góp của các anh chị.
 
Chi Hội Phó SFC
23/7/09
3.930
52
48
38
Sai Gon
Hôm qua bác Rùa đã được mổ lấy nắp sọ ra để giảm áp suất nội sọ và rút máu tụ dứoi màng cứng. Tình hình hiện tại là vẫn đang hôn mê sâu và thở máy. Có thông tin gì mới em sẽ cập nhật để các bác tiện theo dõi.
 
Reactions: Cu Bom and Kienvang
23/10/06
14.122
4.722
113
Xác nhận
confirm
Cập nhật danh sách đóng góp:

[xtable=border:1|cellpadding:0|cellspacing:0]
{colgroup}
{col=40x@}{/col}{col=250x@}{/col}{col=80x@}{/col}{col=62x@}{/col}{col=80x@}{/col}{col=62x@}{/col}{col=100x@}{/col}{col=303x@}{/col}
{/colgroup}
{tbody}
{tr}
{td=colspan:1|rowspan:2}
Stt{/td}

{td=colspan:1|rowspan:2}
Nickname (Tên FB){/td}

{td=colspan:2|rowspan:1}Sổ tiền{/td}
{td=colspan:2|rowspan:1}Đã thu{/td}
{td=colspan:1|rowspan:2}
Ghi chú{/td}

{td=colspan:1|rowspan:2}
Số tham chiếu CK
hoặc TK đối ứng{/td}
{/tr}
{tr}
{td}VND{/td}
{td}USD{/td}
{td}VND{/td}
{td}USD{/td}
{/tr}
{tr}
{td}1{/td}
{td}Quỹ SFC{/td}
{td}10.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}10.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Hồ chi{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}2{/td}
{td}Aikido (Nguyễn Việt Thành){/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Kenny{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}3{/td}
{td}Binhmefe (Duong Thanh Binh){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}4{/td}
{td}Brynamese Vu{/td}
{td} {/td}
{td}200,00{/td}
{td} {/td}
{td}200,00{/td}
{td}Kenny{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}5{/td}
{td}Capat (Đào Duy Linh){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}6{/td}
{td}Carrotdad{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td}IBVCB.VNMB. VNMB20150414178101{/td}
{/tr}
{tr}
{td}7{/td}
{td}Chua Biet (Bi Nguyen){/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}8{/td}
{td}Cuboom{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}9{/td}
{td}Cuc Gach (Vu Lechi){/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}10{/td}
{td}Datphuongnam (Chị Vân Anh){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}11{/td}
{td}Diem Huynh{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}12{/td}
{td}Dung Cantho (Dũng Đường){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}13{/td}
{td}Feelander (Thang Décor){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}14{/td}
{td}Fesantasat{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Kenny{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}15{/td}
{td}Gia Hy - Tigermom{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}16{/td}
{td}Hồ{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}17{/td}
{td}Hong Ha{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}18{/td}
{td}Hùng Cửu Long{/td}
{td}3.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}3.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}19{/td}
{td}Huythanhtv (Trần Ngọc Huy){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}20{/td}
{td}Linh Nali{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}21{/td}
{td}Longan{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}22{/td}
{td}Love Santa{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}23{/td}
{td}Mackafee{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}24{/td}
{td}Manhodessa (Mạnh Lê){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}25{/td}
{td}Monster (Đặng Anh Diệp){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}26{/td}
{td}Muakisses{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Hồ Ka{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}27{/td}
{td}Namanhtranbui{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}28{/td}
{td}Nguyễn Thu Hương (LSV){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}29{/td}
{td}Nguyễn Việt Thắng{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Kenny{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}30{/td}
{td}Nhan Cantho (Ng Trọng Hiền Nhân){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}31{/td}
{td}nhh{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}32{/td}
{td}Cua{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}33{/td}
{td}Kiến Vàng{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}34{/td}
{td}Noel (Le Huong){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}35{/td}
{td}PajeroXXX (Phan Trung Huy){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}36{/td}
{td}Playmonkey (Perfume Huong){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}37{/td}
{td}Namkhanh03 (Quoc-Khanh Pham){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}38{/td}
{td}Santa Lucia{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}39{/td}
{td}Simmy{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}40{/td}
{td}Stone Ta{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}41{/td}
{td}Taolaoxitbop (Tran Kiem Han){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}42{/td}
{td}Teddy (Matthew Tran){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}43{/td}
{td}Thanhchoray{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}44{/td}
{td}Thanhcongctyta{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}45{/td}
{td}Thichvuichoi (Le Xuan Tan){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}46{/td}
{td}Zukov (Bùi Việt Hùng){/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}47{/td}
{td}Hoangan (Hoang An Pleiku){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}48{/td}
{td}Do.56N{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}49{/td}
{td}Tommy2000 (Tuấn){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}50{/td}
{td}Monk2009{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}Hồ Ka{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}51{/td}
{td}Pinocchio (Long mũi dài){/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td}Tran Thi Kim Cuc{/td}
{/tr}
{tr}
{td}52{/td}
{td}Songthu{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}53{/td}
{td}Hoang Gia Auto (Tran Ha){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}54{/td}
{td}Út Cưng{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}55{/td}
{td}TeoGM{/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}Hồ Ka{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}56{/td}
{td}Vinh + Thu Anh{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}TM{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}57{/td}
{td}Julie Tran{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}58{/td}
{td}SFC400{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}59{/td}
{td}GĐ Dr. Lợi - Huong Ta{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}60{/td}
{td}???{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td}FrAcc:0071004252722{/td}
{/tr}
{tr}
{td}61{/td}
{td}Hoang Le Anh Tuan{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}62{/td}
{td}oto3banh (Nguyen Hong Tho){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}63{/td}
{td}Le Anh Cuong{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}64{/td}
{td}Pham Quoc Khanh{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}65{/td}
{td}Pham Viet Hung{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}66{/td}
{td}???{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td}500.000{/td}
{td} {/td}
{td}CK VCB{/td}
{td}IBVCB.1404150445290001.qua tham benh A Hien{/td}
{/tr}
{tr}
{td}67{/td}
{td}Làng SFC{/td}
{td}2.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}68{/td}
{td}Bánh chưng nóng{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}69{/td}
{td}Madlion{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}70{/td}
{td}Pretty Lady (Ivy Huynh){/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}71{/td}
{td}Tay Bac (Bùi Mạnh Hà){/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}72{/td}
{td}GĐ Dr. Lợi - Huong Ta{/td}
{td}1.000.000{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td}73{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{tr}
{td=colspan:2|rowspan:1}Tổng cộng:{/td}
{td}82.000.000{/td}
{td}200,00{/td}
{td}77.000.000{/td}
{td}200,00{/td}
{td} {/td}
{td} {/td}
{/tr}
{/tbody}
[/xtable]
 
23/10/06
14.122
4.722
113
Xác nhận
confirm
Các bác đóng góp lúc CK phần nội dung vui lòng để lại nick name để em dễ cập nhật và đối chiếu!
 
Reactions: porche911gt3
23/10/06
14.122
4.722
113
Xác nhận
confirm
Phu Hao Nguyen.
Em gọi cho Atim để cập nhật luôn bên hội Golf nhé
Đợi bác ATIM gom xong chuyển giao cho e vào đầu tuần vì e không biết các bác bên hội Golf!
 
Reactions: Mr Fil
Hạng F
2/6/11
7.882
14.726
113
Sài Gòn - HCM
Xác nhận
confirm
Golf team SGGT gồm.
Mr Fil. Atim. Kevil Chen. Sg kẹt xe. Lưu Tuấn Anh. Tuan Takepro.... và vài người bạn nữa
 
Reactions: Cu Bom

Giới thiệu

  • Giấy phép MXH số 526/GP-BTTTT do Bộ TTTT cấp ngày 12/10/2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ngô Kỳ Lam .
    Công Ty Cổ Phần Ô Tô Xuyên Việt
    Địa chỉ: Tầng 6, Toà Nhà Việt Úc, 402 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM, VN.
    ĐT: 028 7307 6667

Facebook