Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Bác áo đen bảo là khách hàng của bác Vui, người ở quận 3
Hê nô thím xe trâu vừa rồi anh phải ra Hà Lội tham dự Đại hội Đảng nên không gặp thím ở tiệc tất niên được tiếc quá! :3danbanh:
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Hê nô thím xe trâu vừa rồi anh phải ra Hà Lội tham dự Đại hội Đảng nên không gặp thím ở tiệc tất niên được tiếc quá! :3danbanh:
Về đi bác . Bầu bán người ta đã có chỉ đạo hết rồi . Ra xem kịch à ???
 
Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
Em đã cáo lỗi bác gồi, nhưng giờ thêm lần nữa, do nhầm :)
Bác phải theo dõi bác ấy để có cơ hội gặp nhau nha ... gặp trực tiếp mới vui . Chúc hai bác sẽ có duyên gặp nhau nha .