Hạng D
10/2/15
1.202
208
63
xạo pa, đang ngồi ăn chè Đậu nè!
Thi cử gì không mà ăn chè Đậu vậy bác ? Vụ này nó không cần thi đâu , nó cần Bác đưa đường dẫn lối là có ghế à .