Hạng F
3/10/15
8.212
9.740
113
Thấy mổ bụng mấy con xe ra cũng phụ tụng đức cống như ai chứ làm gì có TQ.
Xe thì ổn rồi. Miễn có hư sửa giùm, và bảo hành cho tốt là được.
Em không dùng Vin nhưng mà bữa chạy qua Dạ Nam Chevrolet cũ thấy căng bảng “không nhận sửa chữa Vinfast Lux A, Lux SA”. Chả hiểu sao.