Hạng C
16/11/20
848
1.977
93
35
Hóng doanh số tháng 05. Để xem lòng yêu nước sau những việc vừa qua sẽ tiếp tục mạnh mẽ thế nào.
 
Hạng D
24/4/17
1.141
880
138
32
Oh la la... chẳng mấy chốc mà vin trở thành thương hiệu trùm Tgioi
Đâu đâu cũng thấy reviewwwwwwww
Báo nào cũng đưa
Doanh số thg nào cũng tănggg
Dân mua xe mùa dich nhiêu nhỉ
Bao lao qa bao ới
 
mic confirmed
Hạng C
18/7/04
582
336
63
Nếu doanh số thế này làm sao đủ chi phí nghiên cứu phat triển thử nghiệm nhỉ.
 
Hạng D
13/2/09
3.062
11.133
113
Bình Dương
Toàn bộ nhân viên Vin khoảng 100.000 người, tính ra chỉ số ít trong đó có điều kiện sắm oto nhỉ, lương chắc là thấp lắm...
p/s : Đó là chưa kể seeder bán thời gian thu nhập dựa trên số bài đăng và lượt view trên các diễn đàn và mạng xã hội...