Tags
Không có
Hạng F
13/9/07
6.682
31.006
113
Hạng B2
11/7/10
161
2.099
93
Xác nhận
confirm
Mấy anh đi giỏi vãi, 3 năm mà cái bánh sơ cua ko xài. Em mới mấy tháng đã phải xài rồi.
 
Hạng B2
22/8/08
270
3.297
93
Xác nhận
confirm
Chém bên này dc rồi, chỗ người ta mần ăn chém chi bên đó