Hạng F
13/9/07
6.855
41.790
113
Hạng B2
11/7/10
165
2.223
93
Mấy anh đi giỏi vãi, 3 năm mà cái bánh sơ cua ko xài. Em mới mấy tháng đã phải xài rồi.
 
Hạng B2
22/8/08
304
3.939
93
Chém bên này dc rồi, chỗ người ta mần ăn chém chi bên đó