Tập Lái
16/3/14
9
0
0
Em vừa đăng ký thành viên, các bác xem xét và cho gia nhập hội
Thông tin: Nguyễn Phong Nam
Đ/c Hoàng Anh Gialai Tại Đắklắk
Cục gạch: 0914577456
Previa 1992: BKS: 47A 073.72
Màu Xanh
Trân Trọng
 
Tập Lái
16/3/14
9
0
0
Chào bác: hiện giờ bác ở BMT hay ở SG vậy. Đang mong có dịp gặp gỡ các bác để được uống bia cùng hội.
Trân trọng