Hạng B2
20/6/12
224
29
18
em like ý kiến của bác này. hehe
bao giờ hết 51A, xe dk mới , sang tên đổi biển xài 41 he he, giờ nhiều người còn chưa biết hết biển số xe các quận giờ thêm biển số mới chắc loạn nhịp
 
Hạng F
14/9/04
9.799
19.375
113
Q3
Tứ là Tử, Một là Nhất dịch ra là chết 1 lần. Ke Ke. Bác nào đăng ký mới hoặc sang tên đổi chủ là...

thủ đô 40 hehe sg mà chết xem thằng thủ đô tồn tại nổi kg
 
Tập Lái
6/10/16
9
1
3
26
Số lương xe ngày càng nhiều đã đên lúc dung chữ thay số ví dụ các đầu 51-59 và 41 đỗi thành HCMC - xxx.xx
 
Hạng F
16/7/15
5.525
15.062
113
em chả hiểu mấy ông bên trên tầm nhìn cqq gì mà đổi số không ra cái thể thống gì;
tới lui 1 hồi chả đâu vào đâu;
tụi châu âu, mỹ, nhật... có náo loạn như ta không!?!?
 
Hạng D
7/3/07
1.744
16.552
113
Đồng nai hình như bỏ số 39 rồi, chỉ thấy xe 4 số, chưa thấy xe 5 số
 
Hạng D
6/12/14
1.066
943
113
Em không hiểu nổi là SG có 10 số từ 50 - 59 mà vẫn cần thêm đầu số mới.
Đề nghị cấp đầu số 41 này cho cơ quan nhà nước sử dụng :D
Hiểu chi cho mệt! Cứ nhớ là Sài Gòn có đầu biển số 41 và 50-59, xong