Hạng D
4/10/15
1.235
2.032
113
34
Ac bài viết cách đây 7 năm, mà nhờ vậy mới biết 41 cho SG. ĐNai thì từng có đầu số 39 cho xe máy, nhưng giờ qua biển 5 số thì chắc kho số 60 vẫn còn nhiều
 
Hạng D
6/9/18
4.575
6.198
113
33
Bảng chữ cái đã sử dụng hết đâu, Thêm số chi ta
 
Tập Lái
17/12/19
32
17
8
41
Quê Hương mình giờ số 39 thần Tài đẹp quá . Ước mo nhỏ nhoi của e là bốc đc 39A1 03939
sao bác ko mơ luôn 33939 hay 63939 83939 mà lại xin số 0 ở đầu em thấy trớt quớt