Hạng B2
29/1/18
222
344
73
54
Mấy tháng nay ở nhà buồn mình cứ vô youtube kênh Cuộc Sống Đà Lạt hoặc Lạ Đà Lạt coi clip cho đỡ buồn. Cũng hay hay đó, các bác chưa đi được thì cứ vô mấy kênh này coi, ngày nào cũng có clip mới.