Hạng B1
15/1/19
54
406
54
44
Mới thấy báo đăng Đà Lạt có ca (+) ở Bùi Thị Xuân, nguồn từ SG. Nghe vậy thì hiểu đường lên ĐL còn xa lắm.