Hạng B2
1/7/20
104
112
43
34
Thời điểm này tầm 800-1 tỷ đầu tư lô thổ cư 3-5 năm ở Phú Mỹ or Bà Rịa được không anh @Ba Văn nhỉ?