Hạng B1
30/6/15
61
8
8
31
Phát code số lượng cũng có hạn thôi, nên anh em cứ follow fanpage ấy, bao h có gifcode phát là ăn luôn. Chứ cứ thỉnh thoảng vào xem có còn cho các bác
 
Tập Lái
3/3/16
15
22
3
34
Nhàn cư vi bất thiện, cờ bạc là bác thằng bần. Tránh xa cờ bạc ra