Tập Lái
10/11/15
12
3
3
28
Thời gian trước mình còn chơi chắn cơ, đánh thâu ngày thâu đêm được kinh thật
 
Tập Lái
10/11/15
18
2
3
28
Đánh đề ra đê mà ở. các cụ ngày xưa đã có câu ví rồi. Còn đánh bạc thì được. oke. không vấn đề gì cả
 
Tập Lái
10/11/15
19
0
1
27
Đánh đề ra đê mà ở. các cụ ngày xưa đã có câu ví rồi. Còn đánh bạc thì được. oke. không vấn đề gì cả
Ha ha , cụ này đúng là xui dại trẻ con ăn C*c gà xát ^^! Đánh đề với đánh bạc nó khác nhau à?
 
Tập Lái
10/11/15
12
3
3
28
Ha ha , cụ này đúng là xui dại trẻ con ăn C*c gà xát ^^! Đánh đề với đánh bạc nó khác nhau à?
Đánh đề khác mà đánh bạc khác chứ. Còn đây là là chơi game online có vấn đề gì đâu mà phải căng nhở
 
Hạng B1
30/6/15
61
8
8
31
Đánh đề khác mà đánh bạc khác chứ. Còn đây là là chơi game online có vấn đề gì đâu mà phải căng nhở
Cái này họ nộp thuế rồi, và mình chơi là hợp pháp! Với lại ai lại đi soi chơi cái gì ở điện thoại bao giờ :))))