OSS
Thành viên BQT
Super Moderators
28/11/09
1.238
2.868
113
Theo quy định, ô tô và xe máy đều có thể mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới tới 3 năm.

Một số hình thức bảo hiểm chỉ chấp nhận thời hạn ngắn dưới 1 năm, đặc biệt là các bảo hiểm liên quan đến sức khoẻ. Điều này nhằm mục tiêu xét duyệt về giá trị tài sản hoặc thực trạng sức khoẻ… Tuy nhiên, với bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới, thời hạn trong Giấy chứng nhận bảo hiểm có thể lên tới 3 năm. Điều này được quy định rõ trong Nghị định 67/NĐ-CP được ban hành từ năm 2023.

Untitled (1).jpg


Theo Điều 9 Nghị định 67/NĐ-CP, thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm, trừ các trường hợp thời hạn bảo hiểm dưới 1 năm sau đây:

+ Xe cơ giới tạm nhập, tái xuất có thời hạn tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam dưới 1 năm.
+ Xe cơ giới có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 1 năm theo quy định của pháp luật.
+ Xe cơ giới thuộc đối tượng đăng ký tạm thời theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thời hạn bảo hiểm kéo dài 3 năm tạo thuận lợi cho chủ xe trong việc duy trì lâu dài hợp đồng bảo hiểm, giảm thiểu thời gian phải quản lý hợp đồng, đỡ mất công mua mới sau mỗi năm.

Trường hợp chủ xe cơ giới có nhiều xe tham gia bảo hiểm vào nhiều thời điểm khác nhau trong năm nhưng đến năm tiếp theo có nhu cầu đưa về cùng một thời điểm bảo hiểm để quản lý, thời hạn bảo hiểm của các xe này có thể nhỏ hơn 1 năm và bằng thời gian hiệu lực còn lại của hợp đồng bảo hiểm giao kết đầu tiên của năm đó. Thời hạn bảo hiểm của năm tiếp theo đối với các hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm sau khi được đưa về cùng thời điểm thực hiện theo quy định.

Trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, chủ xe cơ giới cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo quy định.

Tùy thuộc vào loại xe cũng như mục đích sử dụng, mức phí bảo hiểm cũng sẽ khác nhau, cụ thể:
  • Mức phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh dưới 50cc, xe máy điện là 55.000 đồng/năm,
  • Mô tô 2 bánh từ 50cc trở lên là 60.000 đồng/năm,
  • Xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng/năm, từ 6-11 chỗ là 794.000 đồng/năm…
Mức phí nêu trên chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng

Hết thời hạn bảo hiểm, chủ phương tiện muốn mua mới có thể sẽ phải xét lại mức phí. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm. Mức tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức phí bảo hiểm quy định.

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm

Theo quy định, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra trong Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:

- Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

- Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Mức bồi thường bảo hiểm

Mức bồi thường cụ thể về sức khỏe, tính mạng được xác định theo từng loại thương tật, thiệt hại theo Bảng quy định trả tiền bồi thường thiệt hại về sức khỏe, tính mạng theo quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định 67/NĐ-CP hoặc theo thoả thuận (nếu có) giữa người được bảo hiểm và người bị thiệt hại hoặc người thừa kế của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại đã chết) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trong trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của tòa án hoặc chưa thành niên theo quy định của Bộ luật Dân sự), nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định.

Trường hợp có quyết định của tòa án thì căn cứ vào quyết định của tòa án nhưng không vượt quá mức bồi thường quy định.

Trường hợp nhiều xe cơ giới gây tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, mức bồi thường được xác định theo mức độ lỗi của chủ xe cơ giới nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá giới hạn trách nhiệm bảo hiểm.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: thichmexe