Hạng B1
23/6/13
96
46
18
he he..mấy bác biết ngày lễ ,anh em Subaru đi vắng hết mới dám mạnh miệng..bây giờ anh em đã về lại rồi,nhân dịp lễ sắp tới ,làm lại lời mời giao hữu đi..cần gì tài trợ,ai thua trả tiền sân bãi..v.v và vv..:) mấy bác nghĩ sao..