Hạng F
7/8/17
7.034
9.151
113
Chắc Ford muốn lấy doanh số lớn bù cho giá cả, giá tốt nên có ngay 150.000 đơn hàng.
Nó dc bảo hộ bên Mẽo mà. với lại giá 39k chắc là bản thấp nhất rồi, pin dưới gầm chắc cắt luôn chống lật :p