Hạng C
27/12/18
526
681
93
33
Hầu hết người tham gia giao thông hiện nay chưa nắm được hết ý nghĩa của các loại biển báo giao thông đường bộ, một phần là vì có quá nhiều loại và một phần là có một số biển báo có ký hiệu khó nhớ. Blog 2oto sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu một số biển báo giao thông đường bộ đầy đủ nhất năm 2020 và mẹo để nhớ ý nghĩa của từng loại biển báo nhé.

Hệ thống biển báo hiệu đường bộ có bao nhiêu nhóm chính?​

Có mấy loại hay mấy nhóm biển báo giao thông là câu hỏi của khá nhiều người, trong năm 2020 thì biển báo giao thông đường bộ được chia thành 5 nhóm chính dựa theo quy định tại Khoản 4 Điều 10 Luật Giao thông đường bộ 2008:

  • Biển báo nguy hiểm - cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra
  • Biển báo cấm - biểu thị các điều cấm
  • Biển hiệu lệnh - báo các hiệu lệnh phải thi hành
  • Biển chỉ dẫn - chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết
  • Biển phụ - thuyết minh bổ sung cho các loại biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển nguy hiểm và biển báo chỉ dẫn.

1. BIẾN BÁO NGUY HIỂM​

Biển báo nguy hiểm là nhóm biển quan trọng trong giao thông đường bộ mà người tham gia giao thông cần nhớ, được nhận biết qua hình tam giác đều, nền vàng, viền đỏ trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc báo hiệu. Khi nhìn vào các biển báo này người đi đường sẽ chủ động phòng ngừa xử lý, và phòng tránh tai nạn xảy ra.

Mục đích của biển báo nguy hiểm là cảnh báo trước về những nguy hiểm có thể xảy ra vậy nên biển báo này không cấm, hay bắt buộc người điều khiển phương tiện phải thực hiện một hành động nào (như biển hiệu lệnh, hay biển báo cấm).

5f238d78efc927bd08056e2c_cac-loai-bien-bao-nguy-hiem-khi-tham-gia-giao-thong-duong-bo.jpg

Nhóm này gồm 47 kiểu, được đánh số thứ tự từ 201 đến 247. Mỗi kiểu có thể gồm 1 hoặc nhiều biển có ý nghĩa tương tự.

Chi tiết tên và mẹo để nhớ ý nghĩa của từng biển báo nguy hiểm​

Dưới đây là số thứ tự và tóm tắt tên của hệ thống biển báo nguy hiểm như hình bên dưới, đây là hệ thống biển báo cập nhật theo Quy chuẩn 41 mọi người nên lưu ý, vì hiện nay một số nguồn thông tin khác trích dẫn hình ảnh về biển báo giao thông đã lỗi thời nhé.

5f238df40f562a6ae73a010c_bien-201a.PNG

5f238e26ac248fd5361b7ef6_bien-201b.PNG

5f238e5e50bf4316a100966a_bien-202a.PNG

5f239054b5e501179a819a6f_bien-202b.PNG

5f239060dba110228bb1164e_bien-203a.PNG

5f2390794606122d788171c0_bien-203b.PNG

5f23908172905d791663fb38_bien-203c.PNG

5f23908b7886a0ff2f34c6e2_bien-204.PNG

5f23906812d14b67ab341c6d_bien-205.PNG

5f23909ae0a201c1aa670bae_bien-205b.PNG

5f2390a30ad75585aa36624c_bien-205c.PNG

5f2390aace915ce9382f56f2_bien-205d.PNG

5f2390c20e9e1d632b5407c0_bien-205e.PNG

5f2390ccdba1104413b116a4_bien-206.PNG

5f2390da505feac2a86e756e_bien-207a.PNG

5f2390b24e4903397dd0690b_bien-207b.PNG

5f2390ecc391232eb4b6955b_bien-207c.PNG

5f2390f66172a682ab80ffe9_bien-207d.PNG

5f2390fe259bac3f1def05e2_bien-207e.PNG

5f2391066172a615d180fffb_bien-207f.PNG

5f2391106172a63c0a80fffd_bien-207g.PNG

5f23911789fa893ccee6ecf5_bien-207h.PNG

5f23911e52851451fb2723c5_bien-207i.PNG

5f239125e6fe03779e571c77_bien-207k.PNG

5f23942fd943864e12b1914d_bien-208.PNG

5f23943b6ddecd7510a3b067_bien-209.PNG

5f23944399cb028366105f2f_bien-210.PNG

5f23944c499682663dfb6f0d_bien-211a.PNG

5f23945464577c624f44a059_bien-211b.PNG

5f23945a6561dd0231e59ccb_bien-212.PNG

5f239467259bac0503ef079f_bien-213.PNG

5f23946e72905d6fed63ff38_bien-214.PNG

5f239475ac248f04ad1b8774_bien-215.PNG

5f23947d9098ce58987f2db5_bien-216.PNG

5f2394856ddecde2ada3b074_bien-217.PNG

5f23948fefc92705670578cc_bien-218.PNG

5f23949827b3a09cb6c125bb_bien-219.PNG

5f23949e72905d068a63ff3e_bien-220.PNG

5f2394a7505fea676a6e7d72_bien-221a.PNG

5f2394ae27b3a0d0bbc125be_bien-221b.PNG

5f2394c150bf4389cb009d45_bien-222a.PNG

5f2394c9c3912326a2b69d0c_bien-222b.PNG

5f2394d2b5e501d72d81a792_bien-223a.PNG

5f2394dbe6fe038693572121_bien-223b.PNG

5f2394e46ddecd9c20a3b0a3_bien-224.PNG

5f2394ed6172a6307e81040e_bien-225.PNG

5f2394f68b2825a2691c185b_bien-226.PNG

5f2394fe6172a674bd810414_bien-227.PNG

5f239506c91bd63573a8435c_bien-228a.PNG

5f2395140e9e1d3e76540dba_bien-228b.PNG

5f239520c91bd60965a8436e_bien-228c.PNG

5f23952bb5e501be5e81a7c5_bien-229.PNG

5f239539efc92725a3057a2e_bien-230.PNG

5f23954638f4624680d7548a_bien-231.PNG

5f23954f505fea63e36e7e0c_bien-232.PNG

5f239563528514aa37273091_bien-233.PNG

5f23956cac248f3f111b8a6c_bien-234.PNG

5f2395766ddecd2e4da3b1ad_bien-235.PNG

5f239582d94386e0f0b19386_bien-236.PNG

5f23958b46061255d2817cc3_bien-237.PNG

5f239596c39123a8e2b69ebb_bien-238.PNG

5f2395a12b0e060e622ff6f0_bien-239.PNG

5f2395a838f46253b9d75597_bien-240.PNG

5f2395b11d016dc560aabecf_bien-241.PNG

5f2395ba259bac57a6ef08e8_bien-242a.PNG

5f2395c30e9e1d33c9540dfb_bien-242b.PNG

5f2395ceefc927a5cc057a81_bien-243a.PNG

5f2395d889fa8934d7e6fb82_bien-243b.PNG

5f2395e1ce915c0fed2f5ce7_bien-243c.PNG

5f2395eb67f89c1c43a19c12_bien-244.PNG

5f2395f44e49039742d072d3_bien-245a.PNG

5f2395fb6172a6fcc7810608_bien-245b.PNG

5f239603c39123606ab69f55_bien-246a.PNG

5f23960c27b3a0104ac127ff_bien-246b.PNG

5f2396156ddecd6a1ba3b1cd_bien-246c.PNG

5f23961c0ad755f3b13669ae_bien-247.PNG

2. BIỂN BÁO CẤM​

Trong các loại biển báo giao thông đường bộ thì biến báo cấm được xem là biển quan trọng nhất và nếu vi phạm là bị phạt ngay. Nhận biết dễ dàng qua những biển tròn nền trắng, viền màu đỏ tươi và trên hình là nội dung cấm dành cho các phương tiện cơ giới hoặc người đi bộ. Biển báo này thể hiện những điều cấm chẳng hạn như cấm đỗ, đường cấm, cấm vượt,..

Biển báo cấm có hiệu lực trên tất cả các làn đường, hoặc trên một số làn đường được phân biệt qua các vạch dọc trên mặt phần xe chạy, đường một chiều. Người tham gia giao thông buộc phải chấp hành những biển này, nếu không sẽ bị coi là phạm luật và hơn hết là sự an toàn của chính người đi đường.

Các loại biển báo cấm khi tham gia giao thông đường bộ (gồm có 40 biển, đánh số thứ tự từ 101 đến 140)

Các loại biển báo cấm khi tham gia giao thông đường bộ (gồm có 40 biển, đánh số thứ tự từ 101 đến 140)
Nếu bạn muốn thi lấy Giấy phép lái xe thì tất nhiên phải thuộc tất cả các biển báo cấm này rồi, nhóm biển cấm gồm có 40 biển, đánh số thứ tự từ 101 đến 140, tóm tắt và mẹo nhớ ý nghĩa các biển báo như trong bảng sau đây.

Tên và ý nghĩa của các biển báo cấm khi tham gia giao thông​

Giống như biển báo nguy hiểm, biển báo cấm cũng được đánh số thứ tự giúp dễ phân biệt hơn cũng như ý nghĩa của từng loại sẽ giúp bạn ghi nhớ lâu hơn. Theo Nghị định 100/2019 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định, phạt 1-2 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô đi vào khu vực cấm, đường cấm. Người vi phạm nếu gây ra tai nạn sẽ bị xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng. Riêng với người đi xe máy sẽ phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng với hành vi này. Vậy nên hãy học thuộc các biển báo dưới đây nhé.
5f239b0e12d14b637f343a55_bien-101.PNG

5f239dde2b0e06672e300215_bien-102.PNG

5f239de56561dd3d57e5a8c9_bien-103a.PNG

5f239dee460612a984818710_bien-103b.PNG

5f239df512d14b382f343d97_bien-103c.PNG

5f239dfad94386774cb1a1f4_bien-104.PNG

5f239e01e6c667ec0f03e86f_bien-105.PNG

5f239e0638f4627935d7645c_bien-106a.PNG

5f239e0c50bf43cffc00a8f7_bien-106b.PNG

5f239e1164577c103844b1f0_bien-106c.PNG

5f239e17499682ad66fb7f80_bien-107.PNG

5f239e1d72905dbd17640967_bien-108.PNG

5f239e256172a6288e810f7c_bien-109.PNG

5f239e2be0332ad8be904128_bien-110a.PNG

5f239e30e6c667162303e878_bien-110b.PNG

5f239e37f1651d52cbf389fe_bien-111a.PNG

5f239e3cdba110f9b0b12a84_bien-111b.PNG

5f239e42ac248f6acd1b942f_bien-111c.PNG

5f239e498b2825787c1c252e_bien-111d.PNG

5f239e59259bac583aef31b7_bien-112.PNG

5f239e5e7886a0889a34e778_bien-113.PNG

5f239e650f562ab1353a1057_bien-114.PNG

5f239e6d50bf4320bc00a948_bien-115.PNG

5f239e727886a060c734e7f1_bien-116.PNG

5f239e79e6c6675f7003e9a8_bien-117.PNG

5f239e7ef1651d3f8af38a36_bien-118.PNG

5f239e8489fa89fbf6e70978_bien-119.PNG

5f239e8989fa899f34e7097b_bien-120.PNG

5f239e8e5285140b93274037_bien-121.PNG

5f239e951d016de0c8aad419_bien-122.PNG

5f239e9de3bd37360ca9ad0a_bien-123a.PNG

5f239ea6e0332acd9f90427a_bien-123b.PNG

5f239eb2528514275f274097_bien-124a.PNG

5f239ebbe0332ab617904283_bien-124b.PNG

5f239ec31d016d8554aad428_bien-125.PNG

5f239ecce6c66753b603ebe2_bien-126.PNG

5f239ed9460612040f8187af_bien-127.PNG

5f239ee1d94386342eb1a241_bien-128.PNG

5f239eea89fa89c7ece70a20_bien-129.PNG

5f239eea89fa89c7ece70a20_bien-129.PNG

5f239efab5e50119fb81be26_bien-130.PNG

5f239f0c67f89c1a84a1b55e_bien-131a.PNG

5f239f152b0e0669a3300376_bien-131b.PNG

5f239f03b5e501cf3c81be2d_bien-131c.PNG

5f239f2a7886a0caf334e836_bien-132.PNG

5f239f314606127b0a8187d0_bien-133.PNG

5f239f38505fea3b346e8cbc_bien-134.PNG

5f239f3e6d877150f8df7935_bien-135.PNG

5f239f457c30a36a0510c138_bien-136.PNG

5f239f4b3807810c97927150_bien-137.PNG

5f239f507c30a3b27110c13b_bien-138.PNG

5f239f5538f462eeccd765af_bien-139.PNG

5f239f5a73efdd5e9776f0e1_bien-140.PNG

3. BIỂN BÁO HIỆU LỆNH​

Tương tự, biển hiệu lệnh là nhóm biển báo quan trọng khi tham gia giao thông đường bộ Việt Nam. Về ý nghĩa nhóm biển báo hiệu lệnh biểu thị những điều phải thi hành, điều này trái ngược với nhóm biển cấm (tức cấm những điều không được thực hiện). Chúng sẽ đưa ra những hiệu lệnh mà người đi đường phải thực hiện ví dụ như phải vòng sang phải, phải đi thẳng, chạy nhanh hơn tốc độ tối thiểu,...

Nhận biết thông qua biển báo có dạng hình tròn, nền xanh và viền xanh, nội dung trong biển nền trắng. Nhóm biển báo hiệu lệnh này gồm 10 kiểu, được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến 310 và tương ứng với mỗi kiểu có một hoặc nhiều biển ý nghĩa tương tự nhau.

Các biển báo hiệu lệnh khi tham gia giao thông, nếu bạn thấy biển trên đường không giống thì nghĩa là chưa đúng Quy chuẩn (sẽ được khắc phục trong 5 năm, từ 2012 đến 2017).

Các biển báo hiệu lệnh khi tham gia giao thông, nếu bạn thấy biển trên đường không giống thì nghĩa là chưa đúng Quy chuẩn (sẽ được khắc phục trong 5 năm, từ 2012 đến 2017).

Ý nghĩa của từng loại biển báo hiệu lệnh, cách nhanh thuộc nhất​

Trong Nghị định 100 quy định về lỗi không tuân thủ biển báo, vạch kẻ đường với tên gọi đầy đủ là “không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường”. Mức phạt lỗi không chấp hành nêu trên được quy định như sau:

  • Đối với xe máy: Trước đây phạt tiền từ 60.000 - 80.000 đồng giờ tăng lên phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2-4 tháng.
  • Đối với ô tô: Trước đây phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng giờ tăng lên phạt tiền từ 200.000 - 400.000 đồng. Nếu gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng GPLX từ 2-4 tháng.
5f23b823e0a201df34674d3d_bien-301a.PNG

5f23b829505fea4a9f6eafdc_bien-301b.PNG

5f23b8308a537170068880e0_bien-301c.PNG

5f23b83689fa89f254e72b50_bien-301d.PNG

5f23b84627b3a07647c15898_bien-301e.PNG

5f23b84c8b282506861c5ddc_bien-301f.PNG

5f23b853e3bd3767e5a9cc93_bien-301h.PNG

5f23b85c89fa893469e72cd5_bien-301i.PNG

5f23b86464577c797044e33c_bien-302a.PNG

5f23b869c39123e5d7b6d818_bien-302b.PNG

5f23b86ec81e6b0c3621f112_bien-303.PNG

5f23b87527b3a067d4c158a1_bien-304.PNG

5f23b87ac91bd65a48a876d8_bien-305.PNG

5f23b87f0e9e1d2af4543a14_bien-306.PNG

5f23b885e0332a20849068f0_bien-307.PNG

5f23b88a0ad755d1dc369d59_bien-308a.PNG

5f23b88e8b2825486a1c5e54_bien-308b.PNG

5f23b8930f562a4f733a3a57_bien-309.PNG

5f23b898380781722792ac2e_bien-310a.PNG

5f23b8a050bf43cf6300c6cc_bien-310b.PNG

5f23b8a794324e65a78c6e5b_bien-310c.PNG

4. BIỂN BÁO CHỈ DẪN​

Biển chỉ dẫn là một trong các biển báo giao thông đường bộ có nhiệm vụ chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết nhằm thông báo cho người đi đường biết được những định hướng cần thiết và hữu ích khác để người đi đường được an toàn, thuận lợi nhất.

Nhận biết đơn giản với các dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ và chữ màu trắng. So với các loại biển báo giao thông khác thì biển báo chỉ dẫn là nhóm có nhiều biển nhất với 47 kiểu, được đánh số thứ tự từ 401 đến 447. Trong đó mỗi kiểu có 1 hoặc nhiều biển có ý nghĩa tương tự nhau.

Biển báo chỉ dẫn thường gặp trong năm 2020 khi tham gia giao thông đường bộ

Biển báo chỉ dẫn thường gặp trong năm 2020 khi tham gia giao thông đường bộ

Ý nghĩa các loại biển báo chỉ dẫn cần nhớ​

Sau đây là thông tin cơ bản về từng biển chỉ dẫn khi tham gia giao thông cần nhớ theo Quy chuẩn 41 (cập nhật mới nhất). Mỗi biển sẽ có tên biển, số, hình và ý nghĩa của biển báo. Thông tin được Blog 2oto tổng hợp lại từ Quy chuẩn 41 (nếu bạn cần xem chi tiết có thể tải về TẠI ĐÂY và xem trong phụ lục E từ trang 91 nhé).

Mức phạt của biển báo chỉ dẫn bằng với mức phạt biển báo hiệu lệnh như đã nêu trên. Từ 100.000 - 200.000 đồng cho xe máy và 200.000 - 400.000 đồng cho xe ô tô, nếu gây tai nạn giao thông cũng sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02-04 tháng.

5f23bda7e0332ad1cb906f6b_bien-401.PNG

5f23bdd7e0a2012f9b675c77_bien-402.PNG

5f23bdf167f89cf11da1e490_bien-403.PNG

5f23c127c91bd60bf7a88112_bien-403b.PNG

5f23c1302b0e063426302fac_bien-404a.PNG

5f23c1350ad7553a0436a807_bien-404b.PNG

5f23c13a89fa89299fe73a67_bien-405a.PNG

5f23c1400ad755d75136a808_bien-405b.PNG

5f23c1450ad755583c36a80a_bien-405c.PNG

5f23c14a73efdd2a80772a55_bien-406.PNG

5f23c14fc91bd6eaf5a88127_bien-407.PNG

5f23c155d94386f040b1d994_bien-408.PNG

5f23c15b6172a681b4813564_bien-409.PNG

5f23c160c39123442fb6eab6_bien-410.PNG

5f23c16e0e9e1deef5544605_bien-411.PNG

5f23bfec8a53717d0688879f_bien-412.PNG

5f23c17bd9438645acb1da25_bien-413a.PNG

5f23c181e6c667ae6c042695_bien-413bc.jpg

5f23c55864577c395744f6d9_bien-415.PNG

5f23c55d64577c3a5d44f718_bien-416.PNG

5f23c563efc92760c405cac4_bien-417.PNG

5f23c56f505fea29fd6ec5a9_bien-418.PNG

5f23c5763807811b8192b971_bien-419.PNG

5f23c57d8a53711722888cf6_bien-420.PNG

5f23c584efc927c8dd05cb33_bien-421.PNG

5f23c58e64577c011344f727_bien-422.PNG

5f23c59473efddf8f8772ff7_bien-423.PNG

5f23c59c6172a62816813ab8_bien-424.PNG

5f23c5a664577c6d1644f72c_bien-424cd.PNG

5f23c5afe0a2013b4e676eab_bien-425.PNG

5f23c5ba12d14b31c6347328_bien-426.PNG

5f23c5c48a53718e16888d0b_bien-427.PNG

5f23c5cd348bd8c818412a10_bien-427b.PNG

5f23c5d9e6fe034cbb577508_bien-428.PNG

5f23c5e58b282568b51c6d7e_bien-429.PNG

5f23c5ee348bd86edb412a3d_bien-430.PNG

5f23c5fb50bf4368d700d6ab_bien-431.PNG

5f23c60589fa892447e749e9_bien-432.PNG

5f23c610139fc4b2ad8b2f0d_bien-433.PNG

5f23c618dba110e086b170b9_bien-434.PNG

5f23c62367f89c1637a1ef81_bien-435.PNG

5f23c62c528514684727669c_bien-436.PNG

5f23c635348bd8960e412a99_bien-437.PNG

5f23c63f9098ce541c7f6cf0_bien-438.PNG

5f23c6484e49030446d0ad04_bien-439.PNG

5f23c651b5e501568a820ef1_bien-440.PNG

5f23c65a7886a0786c3524c6_bien-441.PNG

5f23c6641d016d4834ab0888_bien-442.PNG

5f23c6737c30a39c2410fe31_bien-443.PNG

5f23c680139fc443948b2f31_bien-444-0.PNG

5f23c68850bf43572500d6f7_bien-444-1.PNG

5f23c694e6c6675e9f042e2c_bien-444-2.PNG

5f23c69e7886a0af233524d8_bien-444-3.PNG

5f23c6a8505fea1f5f6ec72a_bien-444-4.PNG

5f23c6b327b3a0244cc1654b_bien-445.PNG

5f23c6bc0ad7551d0e36af7e_bien-445-0.PNG

5f23c6c5efc927820f05cd42_bien-445-1.PNG

5f23c6cd0ad755123436af9f_bien-446.PNG

5f23c6d594324e82958c81d2_bien-447.PNG

5. BIỂN BÁO PHỤ TRONG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ​

Biển bảo phụ có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền trắng, viền và hình vẽ có màu đen. Nếu bạn để ý sẽ thấy những tấm biển báo giao thông chữ nhật treo phía dưới những biển cấm (tròn đỏ), hoặc biển cảnh báo nguy hiểm (tam giác nền vàng). Có thể hiểu là biển báo phụ được đặt bổ sung và kết hợp ý nghĩa cho các biển chính như biển hiệu lệnh, biển cấm, biển báo nguy hiểm,...

Tìm hiểu ý nghĩa của biển báo phụ trong biển báo giao thông đường bộ

Tìm hiểu ý nghĩa của biển báo phụ trong biển báo giao thông đường bộ

Ý nghĩa của tất cả các biển báo giao thông phụ và cách ghi nhớ​

So với các biển báo giao thông đường bộ khác thì biển phụ khá thông dụng và dễ ghi nhớ, chỉ gồm 10 kiểu được đánh số thứ tự từ 501 đến 509. Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn, có thể tải Quy chuẩn 41 và xem Phụ lục F từ trang 120.

5f23cd4589fa899641e75382_bien-501.PNG

5f23cd4be3bd374b32a9ea43_bien-502.PNG

5f23cd5250bf43247800e20e_bien-503.PNG

5f23cd581d016de66eab10c8_bien-504.PNG

5f23cd5f27b3a09bc6c16c91_bien-505a.PNG

5f23cd666d87711ddfdfcfa9_bien-505b.PNG

5f23cd6b4e49033225d0b88f_bien-505c.PNG

5f23cd7073efdd0f2a77382a_bien-506ab.PNG

5f23cd77ac248f65611bd179_bien-507.PNG

5f23cd7dd943860e79b1e9a4_bien-508.PNG

5f23cd82259bac8516ef77f0_bien-509.PNG

KẾT LUẬN​

Việc ghi nhớ các biển báo giao thông thường gặp thôi cũng chưa đủ, tốt hơn hết bạn cần nhớ đầy đủ tất cả các loại biển báo giao thông đường bộ. Thống kê trong 2019 trên địa bàn cả nước xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 9.229 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 8.397 vụ va chạm giao thông, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người và bị thương nhẹ 8.528 người. Qua những con số nêu trên mong rằng các bạn sẽ ý thức được an toàn giao thông và biết được tầm quan trọng của các biển báo giao thông trong 2020.
 
  • Like
Reactions: Ly xây chừng