Tập Lái
24/4/16
12
7
3
39
Gửi Ad,

Mình tham gia giao thông trên đường rất thường xuyên gặp những xe tham gia giao thông với ý thức quá kém, vi phạm luật, rất dễ gây tai nạn, nguy hiểm cho người khác. Với thực tế là ngày càng có nhiều xe được trang bị camera hành trình nên việc ghi lại những hình ảnh này không quá khó khăn, và có thể gửi để xử lý phạt nguội. Việc này có thể góp phần tăng cường ý thức cho các bạn tham gia giao thông và nâng ý thức trách nhiệm khi lưu thông trên đường.

OtoSaigon có thể lập mục riêng về vấn đề này, tổng hợp lại các hình ảnh vi phạm do members gửi về để public, đồng thời có thể gửi về cơ quan có trách nhiệm để phạt nguội :). OtoSaigon là một diễn đàn lớn về xe cộ, giao thông nên việc này ở 1 góc độ nào đó, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Cheers.