Tập Lái
8/7/22
18
89
13
33
toàn chính xác rác !
quan trọng nhất là chặn "thế chấp" thì không.
 
Tập Lái
8/7/22
18
89
13
33
thuế đất là vô lý và vô nghĩa !
chả khác quái gì bóc lột người khác cả.

Cấm doanh nghiệp vay tiền huy động tiền đi là xong.
Thị trường tự nhiên sẽ về giá trị thật mà thôi.