Tập Lái
8/7/22
18
79
13
31
toàn chính xác rác !
quan trọng nhất là chặn "thế chấp" thì không.
 
Tập Lái
8/7/22
18
79
13
31
thuế đất là vô lý và vô nghĩa !
chả khác quái gì bóc lột người khác cả.

Cấm doanh nghiệp vay tiền huy động tiền đi là xong.
Thị trường tự nhiên sẽ về giá trị thật mà thôi.
 
Hán Nô
18/5/14
5.965
41.039
113
31
The Hán Nô
mình thì không rành tài chính, nhưng hay nghe thông tin vay mượn, đảo nợ,

khi tháng 7, thấy có thông tin kiểm soát trái phiếu, là nghĩ ngay ra hoàn cảnh sau đó