nếu các anh từng đi vay nợ ngắn hạn, từng phải đảo nợ như rang lạc,
thì sẽ thấy được cái tầm quan trọng của lợi thế được huy động Tiền mặt mà không phải đảo nợ trong 2 đến 5 năm, cho dù lãi suất huy động Tiền mặt này có cao hơn lãi vay trung hạn vài điểm phần trăm
 
với cùng 1 hạn mức tín dụng

A. một khế ước ngắn hạn 6 tháng, có lãi suất 6%/ 1 năm, trả lãi theo tháng, giải ngân theo chứng từ đầu vào,

B. một khế ước trung hạn 36 tháng, có lãi suất 11%/ 1 năm, không phải cung cấp chứng từ giải ngân cho người trực tiếp cấp vốn,

thì người đã từng phải đảo nợ như rang lạc sẽ luôn chọn phương án B
 
các chú đến Sòng của anh chơi,
anh là người nhận tiền mặt và phát phỉnh cho các chú chơi, và vì để đảm bảo an toàn chung cho các chú,

nhưng các chú lại thích trao đổi tiền mặt ngay tại Sòng của anh, thì anh thu phế thế quái nào được,
và nếu có biến, liệu các chú có dẫm đạp lên nhau để lấy tiền mặt của nhau không
 
Hạng C
23/9/20
923
7.760
93
xiết phát hành trái phiếu Doanh nghiệp BĐS,
và xiết phân lô bán nền,

là hai cú đấm trời giáng vào dòng tiền của thị trường Bất động sản, bất kể sản phẩm nào, phân khúc nào

sau đó các anh BĐS lớn xoay sang bán trái phiếu để lấy tiền làm chuyện lớn...

Việt Cộng biết, nhưng cứ để cho làm tới mức nào đó mới đem ra kiểm tra..., vì với Việt Nam thì phải những ca đủ lớn mới tạo ra tiền lệ mạnh được,


(như vụ giải quyết Đa cấp ấy, để đến một mức lan rất rộng, thấm sâu, rồi mới làm, làm phát dứt luôn, hết nạn đa cấp)
A đỉnh thật, luôn đi trước.