Hạng D
16/11/15
1.198
1.109
113
33
Khi nói đến thế giới, kỹ thuật thì cứ tìm link thế giới
Còn tin tức ở VN thì tìm ở VN các link chính thống
Vậy mới có thể kiểm tra tính chân thật. Vậy thôi chứ không hê dìm Toy
vậy bác thử xem LC có đối thủ nào đích thực ở Trung Đông, Úc, Nhật ngoài Patrol? Alphard nữa?
 
Hạng B2
25/2/18
382
487
63
38
Nissan Patrol cũng đỉnh k kém LC300 nhưng hãng Toy quá lớn mạnh, mà gặp xe của a t thì xác định nhé :)