Hạng D
25/9/14
2.639
2.815
113
31
chưa có thông tin gì về LandCruiser 300


LC300 dự kiến trình làng nữa cuối năm nay. Năm sau mà về bản 3.5 hybrid giá như hiện nay thì chơi khô máu với nó :D
 
Hán Nô
18/5/14
5.191
39.432
113
31
The Hán Nô
LC300 dự kiến trình làng nữa cuối năm nay. Năm sau mà về bản 3.5 hybrid giá như hiện nay thì chơi khô máu với nó :D

không biết L300 có thiết kế bên ngoài có vài đường nét chung mới của các xe Toyota 2021 ?