Hạng B2
11/2/22
220
198
43
24
Venza nhập cũng khá nhiều, chỉ là giờ ngưng ở Mỹ thì kiếm thị trường khác nhập về bán. Còn ko thì nhập con Signia này về bán :D
Các đại gia Việt rất chuộng Toyota nhập Mỹ :v