Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
Chưa phát hiện nội dung cần phản biện, nên chỉ chất vấn thôi:
1. Theo bác, trong 3 yếu tố: Chất lượng, dịch vụ, giá bán thì yếu tố nào quan trọng nhất?
2. Chất lượng không phải chỉ đơn giản là bền, còn phải có hàng tỷ thứ để được gọi là chất lượng, OK. Vậy bác hãy phân tích thêm vài thứ trong hàng tỷ thứ đó đi ạ.
E trả lời chắc gì đã bác đã hiểu. Bác cứ phản biện thoải gà mái đi, e biết khả năng của bác sẽ đưa ra giáo trình phù hợp :D