Hạng B2
2/10/04
206
109
43
Hy vọng ông này không phải như tiếp lời CEO của Nokia -

“we didn’t do anything wrong, but somehow, we lost”​

mà Toy nên đi xử lý mấy vụ gian lận đi, không lại phải đi khom người nữa thì cũng tội.
 
  • Like
Reactions: nta139