Hạng B2
14/7/19
249
285
63
TPHCM chính thức thu giá dịch vụ thoát nước từ năm 2022


Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM năm 2022 bằng 15% giá nước sạch, mỗi năm tăng 5% và cho đến năm 2025 bằng 30% giá nước sạch.

UBND TPHCM vừa ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Theo quyết định này, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM năm 2022 bằng 15% giá nước sạch, mỗi năm tăng 5% và cho đến năm 2025 là 30% giá nước sạch. Thời gian áp dụng từ ngày 1.1.2022.

Người dân đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thì không phải trả phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Như vậy, đến năm 2025, ví dụ một hộ gia đình mỗi tháng sử dụng hết 1 triệu đồng tiền nước sẽ phải đóng thêm khoảng 400.000 tiền thuế phí, bao gồm 30% giá thoát nước và 10% thuế VAT.

Đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước, nguồn tiếp nhận (nguồn tiếp nhận là các nguồn nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như sông suối, kênh rạch, ao hồ, đảm phá, biển, các tầng chứa nước dưới đắt) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về phương thức thu, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ căn cứ vào khối lượng nước tiêu thụ hàng tháng của hộ dân thông qua hóa đơn.

Đối với các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước Sawaco tiếp tục đóng phí bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án thu tiền dịch vụ đối với nhóm này.

Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thải được để lại 1% để dành chi trả cho dịch vụ đi thu; đóng các loại thuế và nghĩa vụ tài chính (nếu có). Phần còn lại nộp vào ngân sách để đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước...

Nguồn: Lao Động
 
  • Wow
Reactions: camapsaigon
Hạng C
25/10/20
847
1.129
78
54
được!nhưng chừng nào em câu cá hay tắm ở kênh tẻ,rạch lò gốm,cầu chữ y được đây mấy bác thi phú,cho em xin cái mốc thời gian để em ngạo nghễ đóng phí mà không tâm tư?
 
  • Haha
Reactions: thuymap
Hạng D
29/11/06
3.752
5.719
113
View attachment 2492577

Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM năm 2022 bằng 15% giá nước sạch, mỗi năm tăng 5% và cho đến năm 2025 bằng 30% giá nước sạch.

UBND TPHCM vừa ban hành giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Theo quyết định này, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM năm 2022 bằng 15% giá nước sạch, mỗi năm tăng 5% và cho đến năm 2025 là 30% giá nước sạch. Thời gian áp dụng từ ngày 1.1.2022.

Người dân đã thanh toán tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thì không phải trả phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

Như vậy, đến năm 2025, ví dụ một hộ gia đình mỗi tháng sử dụng hết 1 triệu đồng tiền nước sẽ phải đóng thêm khoảng 400.000 tiền thuế phí, bao gồm 30% giá thoát nước và 10% thuế VAT.

Đối tượng áp dụng gồm: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có hoạt động xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống thoát nước, nguồn tiếp nhận (nguồn tiếp nhận là các nguồn nước chảy thường xuyên hoặc định kỳ như sông suối, kênh rạch, ao hồ, đảm phá, biển, các tầng chứa nước dưới đắt) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về phương thức thu, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ căn cứ vào khối lượng nước tiêu thụ hàng tháng của hộ dân thông qua hóa đơn.

Đối với các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước Sawaco tiếp tục đóng phí bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên - Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án thu tiền dịch vụ đối với nhóm này.

Nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thải được để lại 1% để dành chi trả cho dịch vụ đi thu; đóng các loại thuế và nghĩa vụ tài chính (nếu có). Phần còn lại nộp vào ngân sách để đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước...

Nguồn: Lao Động
Mấy ảnh làm sao mà thu được phí thoát nước cho cái loại và lượng nước trong hình mà anh chủ thớt post thì mấy ảnh giàu không lối thoát luôn á chá :p
Theo mình, cách thu như sau: Đo bề ngang mặt đường mỗi nhà, gắn định vị đo độ cao nước ngập tự động. Ghi nhận 2 số liệu đó, cuối tháng nhân với nhau và nhân với đơn giá 30% tiền nước.
Anh nào ở chung cư thì tính lượng nước ngập quanh chung cư và chia đều trên đầu mỗi hộ của chung cư đó.
 
Hạng B2
7/3/07
346
570
93
HCM
Riết rồi cái gì cũng bị đánh thuế,phí hết. Giờ đọc lại Á Tế Á Ca chẳ biết cụ PBC đang chưởi ai nữa