Hạng F
7/8/17
7.507
10.223
113
này thì ổn, nhưng nên có thêm giá thực tế dc ae OS mua xe xong chia sẽ để biết dc giá lạc nữa thì hay hơn