Hạng B2
27/1/14
439
2.655
123
Hạng C
13/9/08
506
4.458
93
Hàng chất lượng không shop
hàng nội địa chất, chủ thớt lắp không kịp lắp luôn, chủ thớt hiện đang Tiền Giang chợ gạo chắc bị nhốt cmnr :D, ai cần cứ liên hệ/PM có thợ ở SG nha.
 
Tập Lái
17/12/17
28
136
28
99