đường đi sedan tốt hả bác.
Tốt bác nha; mn đi ầm ầm á mà.
Chủ yếu khúc về đi đèo thì tay lái cứng để trải nghiệm cho nó phê.
Tuyến đèo Omega thì lâu lâu sạt lở tý nhưng xứng đáng để felling nhé bác.
- Đi sau 14h từ Đà Lạt về trải nghiệm sương gió quá xá đã luôn.