Hạng B2
2/7/14
297
393
83
37
Tầm 85-90 củ có con matiz nào trong hội không àh!?? Mấy bậc cao nhân giúp em với ạh!!!