Hạng D
12/9/14
1.744
969
113
43
Rẻ hơn matiz, 110 tr là máy móc êm. Matiz giá đó thì máy kêu lắm và dàn đồng mục hết. Fiat thì dàn đồng còn cứng .
Bác tìm đâu hay vậy? Biểu diễn chút hình cho ae đi bác
 
Hạng B1
31/3/16
92
41
18
46
Matix SE 2003 giá giờ nhiêu vậy các bác?