Hạng D
9/7/12
2.036
4.079
113
Tuần sau gia đình cùng nhóm Bạn đi Nam Cát Tiên
Nhờ các Bác tư vấn giúp quán ăn trưa khu vực La Ngà - Định Quán

Xin cám ơn ạ.

Tư vấn Quán ăn khu vực La Ngà - Định Quán
*Ảnh minh họa
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
31/3/10
1.599
927
113
Sì Gòn
Cách cầu La Ngà chừng 5Km hướng từ Đà Lạt về SG ở bên phải có quán cơm xe tải ngon bổ rẻ