Hạng C
13/11/11
520
622
93
Sài Gòn
Theo tôi là xe máy sai vì qua đường khi đèn đỏ, xe HM chạy đúng vì đèn còn xanh, chưa bàn đến tốc độ.