Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.609
11.921
113
HCM
Ở bài thi sô 1 dành cho xe nguyên bản, đường thi có vẻ đơn giản với việc lội nước là chính tuy nhiên nó lại không đơn giản như dự tính
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Sau phần thi đầu tiên của bác Mai Minh trong hội PNF thì lần lượt 5 xe thi sau đó đều bị mắc lầy ngay điểm xuất phát
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Chiếc đầu tiên mắc lầy, trong khi vùng vẫy đã vô tình đào 1 cái hố sâu
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Các xe sau xuất phát xong lao xuống rồi kẹt lại hết
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
 
Lơ Xe
6/6/04
15.562
12.404
113
Vietnam
www.otosaigon.com
Ảnh qua góc máy chuyên nghiệp từ bác Nguyễn Đạt

15493695_586090961515398_5421827438122309368_o.jpg


15590724_586085298182631_6112896335143244116_o.jpg

"tử địa" ngay cổng chào ...

15540770_586085301515964_561826601511401462_o.jpg


15440595_586087598182401_6953295783932991890_o.jpg

Giải Ao Làng nên toàn là nước ...
15591667_586087601515734_5265143547401685967_o.jpg

Bài thi số 01 lúc đi tiền trạm thì rất dễ vượt qua .. nhưng hầu hết 90% đều không qua được cung đường này ..
15591296_586087724849055_5876161074009094563_o.jpg


15625742_586087738182387_1375518311282393449_o.jpg


15585097_586087818182379_7765711522951637302_o.jpg


15591645_586087731515721_5399226985753243951_o.jpg

Bài tập tời toàn tập ...
15540695_586509111473583_2110966752381541066_o.jpg

Vào thì dễ .. ra thì rất khó ...
15590818_586509114806916_3428818736758404380_o.jpg


15541028_586509781473516_1990445078927570625_o.jpg