Hạng D
Super Moderators
31/3/12
2.609
11.921
113
HCM
Ở bài thi số 4, bài thi khó khăn nhất và dành cho hạng chuyên nghiệp chỉ có 3 xe thi đấu, 1 xe của bác Mỹ PNF và 2 xe Jeep đội bình phước.

Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Xuất phát là lao ngay xuống hố nước​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Ở bài thi số 4 này thì xe càng ngắn đòn, càng nhẹ và góc tới và thoát tốt càng có lợi​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Dùng tời mới có thể cho đầu xe bám lên mép hố mà chạy tiếp​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Đến hố thứ 2 thì đành chịu trận và hết thời gian​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Xe thứ 2 vào bài thi của đội Bình Phước​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Phải dùng tời để qua hố đầu tiên​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Vượt qua hố thứ 2 dễ dàng và lao tiếp qua hố thứ 3​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Dùng tới móc vào thân cây để làm điểm tựa​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Phần thi làm khán giả đứng xem hồi hộp đến nghẹt thở​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Xe Jeep của đội Bình Phước đã xuất xắc hoàn thành bài thi​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Xe thi cuối cùng của bác Mỹ PNF​
Tường Thuật Ảnh Giải OS Off-Road Mừng Xuân 2017

Gặp khó khăn ngay hố đầu tiên do xe dài nên không thể vượt hố được dù dùng tời và đành phải chịu trận​
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
Ở bài thi số 4, bài thi khó khăn nhất và dành cho hạng chuyên nghiệp chỉ có 3 xe thi đấu, 1 xe của bác Mỹ PNF và 2 xe Jeep đội bình phước.

View attachment 583999
Xuất phát là lao ngay xuống hố nước​
View attachment 584000
Ở bài thi số 4 này thì xe càng ngắn đòn, càng nhẹ và góc tới và thoát tốt càng có lợi​
View attachment 584001
Dùng tời mới có thể cho đầu xe bám lên mép hố mà chạy tiếp​
View attachment 584002View attachment 584003
Đến hố thứ 2 thì đành chịu trận và hết thời gian​
View attachment 584004
Xe thứ 2 vào bài thi của đội Bình Phước​
View attachment 584005View attachment 584006
Phải dùng tời để qua hố đầu tiên​
View attachment 584007View attachment 584008View attachment 584009
Vượt qua hố thứ 2 dễ dàng và lao tiếp qua hố thứ 3​
View attachment 584010
Dùng tới móc vào thân cây để làm điểm tựa​
View attachment 584011
Phần thi làm khán giả đứng xem hồi hộp đến nghẹt thở​
View attachment 584012View attachment 584013
Xe Jeep của đội Bình Phước đã xuất xắc hoàn thành bài thi​
View attachment 584014
Xe thi cuối cùng của bác Mỹ PNF​
View attachment 584015
Gặp khó khăn ngay hố đầu tiên do xe dài nên không thể vượt hố được dù dùng tời và đành phải chịu trận​
Xe Mỹ bị dính cái cản dài quá .