Hạng F
3/10/15
7.800
9.232
113
Cậu vàng đi rồi, anh em hãy nói những lời tốt đẹp, để cùng lưu giữ những kỉ niệm.
Cớ sao cứ mãi buông lời cay đắng ? :(
Nó đi trước cả ngày mà nó nói luôn mới ghê!!
Thế hỏi sao không đắng cay.
Nghe nói cu cậu đã lại mở 1 đống cửa hàng Vin Store khắp quốc tế.
Rồi một ngày vội vã êm ắng cất hết kèn trống, trả mặt bằng, thì lần này nhục quốc thể bằng 10 lần việc không sản xuất được xe hơi.
 
Hạng D
24/8/07
1.587
2.371
113
bạc tỷ với anh Wuyen là muỗi, chọc ảnh chi hổng biết