Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
Hạng D
6/4/04
1.879
4
38
51
OS-Pasteur
RE: Vitara Pickup - Costa Rica

Thùng hơi nhắn nhỉ! Có khi chỉ dài hơn xe thường 50cm là cùng.
Tuy nhiên, trông cũng tạm được. Mấy bác làm công trường thấy em này chắc thích lắm!