Hạng B1
19/1/06
53
0
0
RE: Xăng đã tăng giá và tin vui cho các bác đang chờ xe nhập

sau ngày lao động cuốc tế lắm chuyện để bàn đây. Mong mình kiếm được em hai cầu ngon ngon để đi
 
Hạng D
14/12/04
1.725
43
48
44
Xì Gòong
www.goldencrown.com.vn
RE: Xăng đã tăng giá và tin vui cho các bác đang chờ xe nhập

Hay ba ngày vừa qua em kg dám đi đâu vì hồi hộp chờ giá xe nhưng chưa ai dám công bố giá cả ( báo đưa thế, em cũng đã đi hỏi rồi ), chắc fải chờ đến cuối tháng may ra các bác nhể, lại chờ thôi. Nhưng em nghĩ chẳng khả quan chút nào, nghe nói kỳ này về toàn 2 cầu hoặc 7 chỗ kg các bác huh.