Hạng D
4/11/13
4.154
2.130
113
Sau này tha hồ test ride coi con nào chạy xa hơn chứ mấy cái thông số Lt ai tin