Hạng F
3/10/15
9.605
11.781
113
Người Nhật họ không đặt nặng sĩ diện nên thích mua xe nhỏ nhỏ để đi trong thành phố cho dễ. Dân phía Đông nước Lào lại cố mua xe to cho oách dù đường bé như lỗ mũi
Dân phía Đông nước Lào cố mua xe to cho oách xong về cũng đắp chiếu.
Chẳng ai thích xe rẻ, xe nhỏ cả. Ít tiền thì mua xe rẻ, chỗ đỗ rẻ, chi phí rẻ, được trợ giá thôi. Nhiều tiền thì mua xe xịn. Bên đó không đánh giá kho mọi ng đi xe gì thôi. Chứ xe to và nhỏ, rẻ hay đắt có những khoảng cách không lớn.
Đúng rồi xe to và nhỏ cũng có khoảng cách không quá lớn.
Vì suy cho cùng hơn kém 20-50cm cũng có to tát gì.
Có xe nào lớn hơn cả mét đâu.
 
Hạng D
17/11/14
1.156
1.118
113
41
Ho Chi Minh City, Vietnam
Chẳng ai thích xe rẻ, xe nhỏ cả. Ít tiền thì mua xe rẻ, chỗ đỗ rẻ, chi phí rẻ, được trợ giá thôi. Nhiều tiền thì mua xe xịn. Bên đó không đánh giá kho mọi ng đi xe gì thôi. Chứ xe to và nhỏ, rẻ hay đắt có những khoảng cách không lớn.

Tâm lý điển hình của dân phía Đông nước Lào
 
Hạng B2
3/9/19
350
336
63
Japan
Tâm lý điển hình của dân phía Đông nước Lào
Em sống ở Nhật cũng mấy năm. Bạn bè ng Nhật cũng nhiều. Họ cũng thích xe sang xe đẹp như mình thôi. Nhưng bên đó chi phí sử dụng với đăng kiểm nó lớn, với cũng không đủ tiền nên họ mua xe rẻ.
 
Hạng D
17/11/14
1.156
1.118
113
41
Ho Chi Minh City, Vietnam
Em sống ở Nhật cũng mấy năm. Bạn bè ng Nhật cũng nhiều. Họ cũng thích xe sang xe đẹp như mình thôi. Nhưng bên đó chi phí sử dụng với đăng kiểm nó lớn, với cũng không đủ tiền nên họ mua xe rẻ.
Sao họ không mua xe Hàn rẻ đẹp cho nó thông thái như dân phía Đông nước Lào nhỉ