Tập Lái
18/8/18
0
0
0
38
Xe cub 78 đi êm, máy tốt, xe điện, đèn, kèn, xinhan tốt. Xe đi bền, tiết kiệm xăng, nhớt, thắng tất cả tốt về chỉ sử dụng.
Xe cub 49cc đi học, đi làm, đi phượt tốt, về không phải làm gì chỉ việc đi. Thanks