Tập Lái
21/7/22
14
1
3
33
Ý bài nầy là cứ thử , còn được hay không thậm chí phá hộp số thì ..chủ xe ráng chịu ...quá bình thường..vì trong quảng cáo chẵng thấy bảo hành , so sánh hay giá tiền gì ráo cả ...
Bài viết chỉ nhằm mục đích quảng cáo sản phẩm , Không có nói chủ xe tham khảo vì dòng này không hợp xe . Còn nếu làm phiền mọi người thì em xin lỗi ạ
 
Tập Lái
21/7/22
14
1
3
33
đề nghị mod ban mấy cái nick quảng cáo xàm xí đế để tránh pha loãng thảo luận và cũng không đưa kiến thức sai cho anh em
Bài viết chỉ mang tính chất quảng cáo sản phẩm không có nói chủ xe tham khảo. Có thể sản phẩm phù hợp với người khác. Nếu làm phiền thì em xin lỗi ạ