Hạng B2
1/4/05
154
2
18
Chín tầng mây
Cái này bị chế Mapsenser bên ngoài..., đưa đến xe Bác chạy đường trường ít nhất 10l/100km... Vì vậy nnên ship về nguyên bộ controll box của 92 khoảng 2 chia...!
Bác cho e xin cái số đt của bác nào ship được cái này về giúp e cái, bác nào có sẵn đây thì tốt