Hạng D
9/10/17
1.737
1.004
113
Có bác nào có M one 2pn 2wc, tầng 10 đổ lại, cửa chính tây hoặc tây bắc k ah?