Hạng D
22/7/11
2.369
6
38
43
NoWhere
pghaiau nói:
có cái giấy phép này rồi từ nay em được phép chém vô tội vạ ...
Bây h thớt nào cũng thành thớt chém gió hết..... từ lúc thầy trở lại :D:D:D