Hạng F
29/10/16
8.586
11.942
113
Pháp
Rất khó ...lắp ngược vì cái đuôi ...của nó bác à ...
Trong điều kiện gấp thì tháo cái van hằng nhiệt ra trước khi tìm cái tốt hơn.
 
Tập Lái
28/4/22
4
1
3
37
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình hỗ trợ em!
Xe em đã xử lý xong rồi, nguyên nhân do bơm nước làm mát kém.