Tập Lái
4/9/21
16
1
3
26
  • Bãi tắm Trần Phú – Nha Trang.
  • Bãi Dương – Hòn Chồng.
  • Bãi Dốc Lết – Ninh Hòa.
  • Bãi biển Đại Lãnh.
  • Bãi tắm đôi Hòn Nội.
  • Bãi Sơn Đừng – Vạn Ninh.
  • Bãi Trũ Hòn Tre.
  • Bãi biển hòn Gầm.
    còn ăn thì có nhiều lựa chọn món, nhưng đi biển ăn hải sản là ngon