Hạng B2
6/4/04
419
27
18
Cao Lãnh
RE: Xu hướng thiết kế thoáng của Toyota

Thật đáng kính nể. Tôi-Yêu-Ta mà cùng một lúc bán ra cả 70 mô-đen này thì quả là VÔ ĐỊCH THIÊN HẠ.
 
BUM
Hạng B1
24/5/05
84
1
0
Hà Nội
RE: Xu hướng thiết kế thoáng của Toyota

Các mẫu của TO bây giờ rất đa dạng và phong phú, mang những nét khỏe khoắn của Mẽo lại có sự lãng mạn và bảo thủ của châu Âu. em Funcargo trông như Doblo ấy nhỉ.
BUM
 
Hạng B2
1/10/04
109
4
0
RE: Xu hướng thiết kế thoáng của Toyota

Nhìn chung là khá. Tôi thích nhất Celica và thấy Platz là quen thuộc nhất, em này chắc cùng họ với Vios.