14/6/17
732
320
63
Bác về đâu ? Bác Tích về QNgai thì quất phát tới nơi luôn cũng đc mà
Chạy vậy phê lắm bác ơi. Mình thì kg ngại, chỉ là vợ con chịu kg nổi thôi. E về quê là phải nghĩ phú yên hoặc NT. Chạy đêm cũng nguy hiểm.